Stobrawskie Centrum Medyczne w KupStobrawskie Centrum Medyczne w KupUniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluWojewódzki Szpital Specjalistyczny
Jednostka Samorzadu

Jest gazetka, zobacz teraz, wakacje tuż tuż

Świat zadymiony ma same złe strony

Powietrze atmosferyczne jest bezbarwną i bezwonną mieszaniną gazów, tworzącą zewnętrzną strefę Ziemi.

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska (wodę, glebę).

Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość. Zanieczyszczenia powietrza są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są mobilne i mogą skazi

na dużych obszarach praktycznie wszystkie komponenty środowiska.

Omówiliśmy z uczniami naturalne i antropogeniczne źródła zanieczyszczeń powietrza.

Obejrzeliśmy prezentację na temat chemicznych zanieczyszczeń powietrza ( tlenków azotu, tlenków siarki, benzopirenu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, dioksyn oraz pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10).

Dyskutowaliśmy na temat wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.

Już prenatalna ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza ma negatywny wpływ na rozwój i późniejsze funkcjonowanie układu oddechowego (niższa wartość natężonej objętości wydechowej, częstsze występowanie infekcji dróg oddechowych). Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza ma wpływ na występowanie zaostrzeń chorób obturacyjnych takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), a prawdopodobnie przyczynia się także do powstawania obu tych chorób.

Narażenie na zanieczyszczenia powietrza zwiększa prawdopodobieństwo infekcji dróg oddechowych

(zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli). Zanieczyszczone powietrze zwiększa umieralność związaną z chorobami układu oddechowego (POChP, infekcje dróg oddechowych, rak płuca).

Na koniec uczniowie wykonali plakat.

plakat.jpeg

Nauczyciele: Agnieszka Chruściel, Anna Szymków-Stadnicka, Joanna Berlik

 

 

Data
23 czerwca
niedziela
Kalendarz