Stobrawskie Centrum Medyczne w KupStobrawskie Centrum Medyczne w KupUniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluWojewódzki Szpital Specjalistyczny
Jednostka Samorzadu

Fajnie, że znów jesteś

Grono

Nasze grono

 

W Zespole Placówek Specjalnych przy Z.O.Z. w Opolu zatrudnieni są nauczyciele i wychowawcy zajęć pozalekcyjnych, którzy pracują na różnych oddziałach szpitalnych.

 

DYREKTOR

 • Alicja Całus

N A U C Z Y C I E L E:

 • Joanna Bukowska - Golak - uczy wiedzy o kulturze.
 • Jolanta Horbowy – Buska - uczy edukacji wczesnoszkolnej.
 • Barbara Karpińska - uczy języka polskiego, muzyki i plastyki.
 • Bogusław Makara - uczy informatyki, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa oraz zajęć technicznych.
 • Małgorzata Koralewska - uczy matematyki i fizyki.
 • Agnieszka Chruściel – uczy matematyki i chemii.
 • Violetta Nowak - uczy języka polskiego. 
 • Piotr Ożarowski - uczy języka angielskiego.
 • Zofia Piątek - uczy edukacji wczesnoszkolnej.
 • Teresa Podolak - uczy historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • Anna Szymków-Stadnicka – uczy edukacji przyrodniczej, przyrody, biologii i geografii
 • Karina Mańturz - uczy edukacji wczesnoszkolnej.

 

W Y C H O W A W C Y:

 

 • Dorota Blacha - Gola; 
 • Katarzyna Bednarz;
 • Karina Starosta;
 • Monika Kołodziej;
 • Anna Kostyra – Koza; 
 • Sabina Mientus; 
 • Karina Starosta;
 • Magdalena Szul;
 • Magdalena Szydełko;
 • Jarosława Wasylów;
 • Małgorzata Wojdyła; 
 • Sabina Zdera. 

 

Data
19 kwietnia
piątek
Kalendarz