Stobrawskie Centrum Medyczne w KupStobrawskie Centrum Medyczne w KupUniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluWojewódzki Szpital Specjalistyczny
Jednostka Samorzadu

Fajnie, że znów jesteś

Nauczyciele i wychowawcy

       W Zespole Placówek Specjalnych przy Z.O.Z. w Opolu zatrudnieni są nauczyciele i wychowawcy zajęć pozalekcyjnych, którzy pracują na różnych oddziałach szpitalnych.

 

Dyrektor

       mgr Waldemar Raźniewski 

              Zastępca Dyrektora

      mgr Ilona Kotulla

N A U C Z Y C I E L E:

 • Alicja Całus - uczy języka polskiego
 • Barbara Karpińska - uczy języka polskiego, muzyki i plastyki
 • Bogusław Makara - uczy informatyki, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa oraz zajęć technicznych 
 • Agnieszka Chruściel – uczy matematyki i chemii
 • Violetta Nowak - uczy języka polskiego
 • Sabina Zdera  - uczy edukacji wczesnoszkolnej
 • Teresa Podolak - uczy historii, wiedzy o społeczeństwie
 • Anna Szymków-Stadnicka – uczy edukacji przyrodniczej, przyrody, biologii i geografii 
 • Jan Malcherczyk - uczy matematyki i fizyki
 • Mariola Kliszewska - uczy języka angielskiego
 • Brygida Grochla - nauczyciel przedszkola
 • Katarzyna Bednarz - nauczyciel przedszkola
 • Małgorzata Wojdyła  - nauczyciel przedszkola 

W Y C H O W A W C Y:

 • Sabina Mientus
 • Magdalena Szul 
 • Ewa Strzelczyk 
 • Edyta Popiel-Kalicka
 • Brygida Grochla
 • Rafał Resler
 • Karina Szota
 • Łukasz Papciak
 • Piotr Serafin

 

Data
29 maja
środa
Kalendarz