Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu WSZN im. św. Jadwigi
Jednostka Samorzadu

Witaj na naszej stronie....

Nauczyciele i wychowawcy

       W Zespole Placówek Specjalnych przy Z.O.Z. w Opolu zatrudnieni są nauczyciele i wychowawcy zajęć pozalekcyjnych, którzy pracują na różnych oddziałach szpitalnych.

 

Dyrektor

       mgr Waldemar Raźniewski 

              Wicedyrektor

      dr Jolanta Woś - Radziej

N A U C Z Y C I E L E:

  • Alicja Całus - uczy języka polskiego
  • Joanna Bukowska - Golak - uczy wiedzy o kulturze.
  • Barbara Karpińska - uczy języka polskiego, muzyki i plastyki
  • Bogusław Makara - uczy informatyki, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa oraz zajęć technicznych 
  • Agnieszka Chruściel – uczy matematyki i chemii
  • Violetta Nowak - uczy języka polskiego
  • Sabina Zdera  - uczy edukacji wczesnoszkolnej
  • Teresa Podolak - uczy historii, wiedzy o społeczeństwie
  • Anna Szymków-Stadnicka – uczy edukacji przyrodniczej, przyrody, biologii i geografii 
  • Jan Malcherczyk - uczy matematyki i fizyki
  • Joanna Berlik - uczy języka angielskiego
  • Brygida Grochla - nauczyciel przedszkola
  • Katarzyna Bednarz - nauczyciel przedszkola
  • Małgorzata Wojdyła  - nauczyciel przedszkola 

W Y C H O W A W C Y:

  • Sabina Mientus
  • Magdalena Szul 
  • Karina Starosta 
  • Krystyna Janusz
  • Ilona Kotulla
  • Bożena Zając
  • Brygida Grochla
  • Rafał Resler
  • Natalia Knicz

 

Data
14 kwietnia
środa
Kalendarz