Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu WSZN im. św. Jadwigi
Jednostka Samorzadu

 Witaj, fajnie, że jesteś

Nauczyciele i wychowawcy

       W Zespole Placówek Specjalnych przy Z.O.Z. w Opolu zatrudnieni są nauczyciele i wychowawcy zajęć pozalekcyjnych, którzy pracują na różnych oddziałach szpitalnych.

 

Dyrektor

       mgr Waldemar Raźniewski 

              Wicedyrektor

      dr Jolanta Woś - Radziej

N A U C Z Y C I E L E:

 • Alicja Całus - uczy języka polskiego
 • Joanna Bukowska - Golak - uczy wiedzy o kulturze.
 • Barbara Karpińska - uczy języka polskiego, muzyki i plastyki
 • Bogusław Makara - uczy informatyki, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa oraz zajęć technicznych 
 • Agnieszka Chruściel – uczy matematyki i chemii
 • Violetta Nowak - uczy języka polskiego
 • Sabina Zdera  - uczy edukacji wczesnoszkolnej
 • Teresa Podolak - uczy historii, wiedzy o społeczeństwie
 • Anna Szymków-Stadnicka – uczy edukacji przyrodniczej, przyrody, biologii i geografii 
 • Jan Malcherczyk - uczy matematyki i fizyki
 • Mariola Kliszewska - uczy języka angielskiego
 • Brygida Grochla - nauczyciel przedszkola
 • Katarzyna Bednarz - nauczyciel przedszkola
 • Małgorzata Wojdyła  - nauczyciel przedszkola 

W Y C H O W A W C Y:

 • Sabina Mientus
 • Magdalena Szul 
 • Karina Starosta 
 • Krystyna Janusz
 • Ilona Kotulla
 • Bożena Zając
 • Brygida Grochla
 • Rafał Resler
 • Natalia Knicz

 

Data
21 października
czwartek
Kalendarz